Časopis MY

18. září 2020   Doporučuji. K textu níže má skromná noticka: Dnes neženeme voly do Bavor, dnes posíláme zisky podniků jejich německým matkám…

Teskné bučení ubohých dobytčat, hnaných každý podzim několik stovek kilometrů do Bavor, představovalo pozoruhodný zvukový doprovod cesty Čechů do civilizované Evropy. Přes více než dvě století trvající snahy historiků a archeologů o poznání počátků českých dějin jsou výsledky bádání jazykovědců, historiků i archeologů mírně řečeno nevalné. Neznáme ani jméno, jímž Slované v Čechách nazývali svou zemi, protože v latinsky psaných pramenech zaznívají jen různé varianty latinského názvu Bohemia (Boiohaemum, Behaimare). https://www.mesicnikmy.cz/post/trnit%C3%A1-cesta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *