INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE

Knihy vydané Institutem Václava Klause zakoupíte zde: IVK – Institut Václava Klause – Knihu chraň! (knihuchran.cz)

Byl založen v roce 2012. Již jeho název ukazuje na jeden z hlavních směrů aktivity – rozvíjení politického a ideového odkazu Václava Klause. Ambice IVK je však širší – zkoumá a zpracovává nejen naše nejnovější dějiny, které osobnost Václava Klause od pádu komunismu velmi silně ovlivňovala, k čemuž shromažďuje literaturu, archivní a knihovní fondy, ale zabývá se i aktuálními politickými, ekonomickými a společenskými problémy u nás a ve světě.

Institut Václava Klause je koncipován jako liberálně-konzervativní think tank s vlastní výzkumnou studijní činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi a programy pro odbornou i širokou veřejnost.

Cílem IVK je šířit myšlenky svobody, volného trhu, bránit tradiční hodnoty a politickou demokracii.

Věnuje se aktuálním politickým a ekonomickým tématům, novým či inovovaným módním ideologiím, které ohrožují lidskou svobodu a demokracii a tradiční hodnoty, na nichž západní civilizace stála a stát by dále měla. Se jménem Václava Klause je spojeno celé téměř čtvrtstoletí naší obnovené demokracie a všechny klíčové události této doby. Jeho jméno nás proto současně zakotvuje ve vývoji naší země, Evropy a světa po pádu komunismu. To je důležité především dnes, kdy běh času a generační obměna přinášejí stále více zkreslených, zkarikovaných, nepřesných či zcela falešných interpretací naší nedávné minulosti. O té se navíc neučí ve školách a současným generacím je pouze klipovitě zprostředkovávána v různě účelově posunutých mediálních zkratkách či aktuálními politickými zájmy podbarvenými desinterpretacemi některých politiků.

Reálně proto současným a budoucím generacím hrozí, že ideové zápasy a boje, o nichž jsme se po roce 1989 domnívali, že byly definitivně vybojovány, bude nutno vést znovu. Kolektivistické ideje a sociální inženýrství, všudypřítomné snahy o potlačení lidské a občanské svobody regulací všech možných stránek života jednotlivce i společnosti skryté pod vznešeně znějícími hesly nových ideologií a ismů se znovu prosazují silou, proti níž zdánlivě není obrany. Evropeismus, environmentalismus, koncepce globálního vládnutí, eroze demokracie působením mediální manipulace a soudcokracie, hypertrofie tzv. lidských práv a multikulturalismus – to vše a mnoho dalších nebezpečných tendencí představují zásadní hrozbu pro svobodu jednotlivce, svobodu podnikání, pro stabilitu základních společenských institucí i pro politickou demokracii a národní stát, který je jediným přirozeným a smysluplným prostředím, v němž demokracie může fungovat.

Projekt Institutu Václava Klause je i reakcí na tuto situaci. Zabývá se klíčovými momenty naší moderní historie, shromažďuje literaturu světových liberálních myslitelů a teoretiků, zpřístupňuje jejich myšlenky veřejnosti, rozvíjí mezinárodní aktivity a spolupracuje s obdobně zaměřenými institucemi ve světě.

Institut Václava Klause je obecně prospěšnou společností, v jejímž čele stojí správní rada ve složení Václav Klaus, Ladislav Jakl a Ivo Strejček. Dozorčí radu tvoří Jan Kříž, Jan Koukal a Jan Klaus. Výkonným ředitelem IVK je Jiří Weigl.

IVK – Institut Václava Klause – Knihu chraň! (knihuchran.cz)

Institut Václava Klause (institutvk.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *