Jakub Arbes: ROMANETO V LISTECH Korespondence J. Arbese z let 1867-1892

14.6.2020 Arnošt Kvasnička: Kniha obsahuje Arbesovu dostupnou korespondenci včetně dopisů z vězení v České Lípě, v kterém pobýval v letech 1873-74. Je tam i soupis věcí, které chtěl sebou ve vězení mít. Bylo jich hodně, včetně spousty knih. Tahle kniha obsahuje také obrázky z Arbesova života i dobové mapy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *