Koncepce společné bezpečnosti: Základy sociologie

Část 1.
Úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti

Část 2.
Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTŘ)
a některé aspekty praktického řízení
(ve zkrácené podobě)

Kniha k zakoupení zde: Koncepce společné bezpečnosti: Základy sociologie – Knihu chraň! (knihuchran.cz)

Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stálé vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol, jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.

Kurz „Základy sociologie“ se skládá ze 4 částí, které jsou rozděleny do 6 knih.Toto je 1 kniha obsahující 1. a 2. část tohoto kurzu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *