Jan Antonín Baťa: Budujme stát pro 40 000 000

16.11.2019 Petr Göndör: V roce 1937 napsal Jan Antonín Baťa (bratr Tomáše Bati) knihu BUDUJME STÁT PRO 40 000 000. Je to zajímavá vize jednoho z nejvlivnějších Československých podnikatelů. Překopíruji vám sem článek o této knize z Wikipedie. Nicméně je to kniha plná zajímavých myšlenek, aplikovatelných v dnešní době, protože jsou i po 82 letech (!!!) stále aktuální. Československo již dnes bohužel neexistuje, takže 40 milionů lidi je asi moc. Ale můžeme uvažovat o 20 miliónech. Samozřejmě se myšlenky v knize musí přizpůsobit aktuální době. Podobnost s knihou pana premiéra Babiše je doufám jen čistě náhodná. A i kdyby si půjčil do své knihy z této, prostě to nedělá, což vidíme.

Tak tedy: Kniha pojednává o tom, jak by mohlo celé Československo dosáhnout ještě vyšší úrovně, a to v ekonomické, technické i dopravní oblasti. Baťa v ní uvedl, že pomocí lepších metod v těžbě nerostných surovin a zemědělství, vybudováním dopravní infrastruktury a navazujícím rozšířením řemesel a obchodu celá země uživí 40 milionů lidí. Doprava Ekonomicky republiku rozdělil na západní část (země Česká a Moravskoslezská), která by byla průmyslovou základnou, a východní (Slovensko a Podkarpatská Rus), kde by byla základna surovinová. Dopravně pak plánoval propojit celou zemi především silniční autostrádou, jenž by byla základem dopravní sítě, vedenou zhruba v trase Cheb – Plzeň – Havlíčkův Brod – Brno – Žilina – Užhorod – Chust, která by byla vybudována během tří let a zkrátila by cestovní dobu pro nejdůležitější západo-východní směr veškeré vnitrostátní dopravy. Obdobně měly vzniknout vodní spoje, především velké průplavy Dunaj-Odra-Labe a Bratislava-Slatinské Doly. Měly být budovány ale i malé vodní kanály, podle vzoru už vybudovaného Baťova kanálu z Otrokovic do Rohatce, a stavěny velké přehrady a hydroelektrárny. Baťa také plánoval vybudovat železniční magistrálu z Chebu do Trebušan a sblížit jednotlivé tarify v železniční dopravě. Ministerstvo železnic chtěl nicméně přeměnit na ministerstvo dopravy, protože podporoval všechny druhy dopravy, byť s preferencí autodopravy. Kromě toho chtěl značně rozšířit síť obchodních letišť a telefonní síť. Administrativa Kromě tohoto se dílo zabývá i dalšími makroekonomickými vztahy a také státní správou. Baťa chce snížit daně, zjednodušit daňové předpisy a berní systém, odstranit byrokratickou legislativu a daňová zvýhodnění a přenechat některé služby, kde fungují prodělečné státní podniky, soukromému podnikání. Podporuje větší prostupnost mezi jednotlivými živnostmi, výzkum a učňovské a obchodní školství. Baťa v knize propaguje právní jistotu, chce méně zákonů, za to trvalejších, srozumitelných a bez zpětné účinnosti a odmítá mimořádná vládní opatření. Žádá, aby byl vydán zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a chtěl by dokončit sjednocení zákonů platných v českých zemích a na Slovensku. Chce dobře fungující soudnictví, rozšířit Nejvyšší správní soud a uvést v život ústavní soud.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *