Petr Hájek: Úder.10 týdnů, které otřásly světem očima konspiračního teoretika.

14. října 2020   Recenze Petr Hampl : Prvním dobrým signálem je, že Petr Hájek se ke konspiratikům otevřeně hlásí. Na podvod či metodickou chybu totiž nejčastěji narazíme tam, kde se nové náboženství označuje za vědecký směr, či marketingový projekt za náboženství nebo podnikání za politiku.

Za druhé. Petr Hájek netvrdí, že má přístup k nějakému tajnému vědění. Mimochodem, to je důvodem, proč jsou konspiratici tak často terčem posměchu. Protože tvrdí, že mají detailní informace z nějakého tajného spikleneckého setkání, a že tyto uniklé informace jsou běžně dostupné na youtube. Petr Hájek je ale rozumný člověk. Má stejné informace jako čtenář. Pouze radí, jak s nimi zacházet, jak jim rozumět, jaké souvislosti hledat. To je znak racionálního přístupu.

Za třetí. Hájkova metoda. Pokud autor Úderu nemá tajné informace z iluminátských setkání, jak tedy postupuje? Metoda spočívá v tom, že budeme předpokládat, že v pozadí je někdo, kdo vše řídí nebo přinejmenším velmi významně ovlivňuje. Nevidíme ho, neznáme ho, ale vidíme jednotlivé události. Na základě těchto událostí se snažíme uhodnout, co je jeho záměrem, jaké jsou jeho dlouhodobé cíle, a případně také něco o jeho povaze. Svým způsobem nás to vrací ke středověké scholastice (dnes neoprávněně opomíjené). Systematické používání myšlení, porovnávání jevů, hledání společných vlastností, systematizace, formulování hypotéz… tyto základy skutečné vědecké práce vzešly právě ze scholastiky, a lze je najít i v Hájkově verzi konspirátorství.

Co já zvláště oceňuji, že se nespokojuje s prvním nápadem. Vezměme třeba tohle: Predikce Předpokládáme, že v nějakém řídícím centru se rozhodnou, že lidi vystraší a zamknou doma, aby nemohlo dojít k obrovským protimigračním demonstracím. Tak to slyšíme od spousty lidí na sociálních sítích. Kritičtější autor ale pokládá sám sobě kritické otázky. Ony se chystaly nějaké protimigrační demonstrace? A také si zkusí představit sebe na místě ředitele světa. Kdybych byl ředitelem světa, postupoval bych tak, že bych utrácel miliardy za mediální kampaň o neexistující nemoci a zapojoval tisíce lidí do nesmírně složité předstírací akce? Neudělal bych spíš to, že bych ten virus rovnou vypustil? Opravdu můžeme předpokládat, že jsou v onom řídícím centru tak útlocitní? Na hypotézách, které Petr Hájek předkládá, je znát, že tento domácí úkol udělal. To vše dohromady dává poměrně slušnou predikční schopnost. Petr Hájek například viděl, že epidemie může ohrozit Trumpovo znovuzvolení už v dubnu, tedy v době, kdy ve všech výzkumech vedl s pohodlným náskokem. Předpověděl také, že zvládání situace v České republice a Babišovo postavení závisí na tom, zda se podaří ponechat zavřené hranice. I to se potvrdilo. Hranice byly otevřeny pro masovou turistiku a ANO na podzim ztratilo většinu krajů.

Dalším kladem je zábavný styl. Petr Hájek sarkasticky komentuje probíhající politické dění, neváhá používat ostrá slova, vyjadřovat se ke konkrétním politikům, a jeho hlavní teze jakoby mimoděk procházejí knihou. Tím se dostáváme k první výtce. Pro systematického čtenáře je kniha trochu obtížně uchopitelná. Teze jsou schovány v textu, ne vždy jsou jednoznačně formulovány. Určitě by se hodila nějaká shrnující tabulka. Tou druhou výtkou je mnohokrát opakovaná Hájkova zásada, že žádný plán nevyjde na 100%. Chápu, že to tak v reálném životě může být, ale z metodického hlediska je to velice nepříjemné. Přemýšlení o zákonitostech, které se uplatní jenom někdy, je velice obtížné. Nicméně jsou to výtky dílčí. Ačkoliv rozhodně nejsem stoupencem konspiračních teorií, přečetl jsem si Úder s velikým zájmem. Kdyby byly všechny konspirační teorie takovéhle, byl by to užitečný žánr. Mimo jiné proto, že otevírá prostor pro imaginaci víc, než to dokáže tradiční vědecký přístup. A ono nakonec ve skutečné vědě není nejtěžší něco ověřit nebo spočítat, ale přijít na to, co by mohlo být skutečnou příčinou jevu. Jak to kdysi označil americký sociolog Charles W. Mills, sociologická imaginace. V tom jsou chytré konspirační teorie nedocenitelné. A v tom je nedocenitelný i Hájkův Úder.

Celý text zde: https://www.protiproud.cz/…/5385-uder-pokracuje-doba…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *