Echo24

Chceme být protiváhou
oligarchizovaným českým
médiím

DALIBOR BALŠÍNEK, vydavatel a šéfredaktor

Echo24.cz – Názorový deník

Vznik internetového deníku Echo24.cz je reakcí na zásadní technologické a společenské změny, jimiž procházíme. Zatímco nástup nových technologií, které přinášejí digitální revoluci, je jev globální, společenská změna touto revolucí způsobená má řadu českých zvláštností. Digitalizace mění dosavadní návyky ve společnosti a styl života lidí. Mění se dynamika a způsob předávání informací – od osobních po institucionální. Za života žádné generace se nikdy takovým zásadním způsobem nezměnila výměna informací.

Nejviditelněji se digitální revoluce projevuje na vývoji sdělovacích prostředků. Dochází k obrovské diverzifikaci, od neustále rostoucího počtu televizních kanálů, nástupu nepřeberného množství elektronických médií šířených internetem, až po úpadek tištěných médií, zvláště pak denního tisku. Vedle nových příležitostí a snadnějších možností publikování přináší i změnu vlastnických vztahů médií. Nikdy nebylo tak snadné a relativně levné založit nové médium. V dobách před digitalizací byla k vydávání deníku nutná nákladná a komplikovaná infrastruktura, především tisk a distribuce, bývalo běžné, že noviny vlastnily své tiskárny, měly vlastní autodopravu s flotilou kamiónů a do takového prostředí nebylo vůbec jednoduché proniknout a prosadit se v něm. Pro nové hráče bylo téměř nemožné získat licenci k vysílání televize, počet frekvencí byl technicky velmi limitovaný. Digitalizace otevřela trh malým vydavatelům, novým televizím, ale i jednotlivým publicistům a blogerům, kteří mohou mít vliv na veřejné mínění ne menší než zavedené tituly. Velké mediální domy začaly ztrácet informační monopol, potýkají se s dramatickým poklesem nákladu (za posledních deset let spadl prodaný náklad deníků z téměř 2 miliónů na 800 tisíc kusů denně) či se sledovaností televizních pořadů. Logickým vyústěním je pokles inzertních příjmů, což mediální domy oslabilo ekonomicky a v některých případech se to projevuje i ohrožením jejich nezávislosti.

Ve vyspělých společnostech se mediální podnikatelé, přestože existuje řada známých výjimek, povětšinou aktivně nezapojovali do jiných ekonomických odvětví nebo přímo nevlastnili politickou stranu (tradice stranického tisku, která byla silná v Československu za první republiky, to nijak nepopírá; každá strana měla své noviny, ale nikoliv jedna několik).

Role médií pro fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. Zajišťuje svobodu projevu, kritické posuzování jednání politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci. V České republice dochází v posledních letech k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých titulech podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu. Zahraniční vlastníci českých médií se začali dostávat do ekonomických ztrát a rozhodli se své tituly prodávat. Ty se tak přesouvají do rukou mocenských a politických struktur platících za nákup vydavatelství nesmyslné částky. To vše má jen jediný smysl: získat vliv na veřejné mínění. Novým majitelům mají ochránit jejich ekonomické nebo politické zájmy. Echo24.cz žádné takové pozadí nemá. Chce být protiváhou oligarchizovaným českým médiím. Čtenáři Echo24 nebudou muset přemýšlet nad tím, jakým zájmům slouží. Echo24 chce sloužit pouze svým čtenářům.

Echo24.cz – Názorový deník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *