Jiří Suk: Labyrintem revoluce

1.11.2019 Díky za tip – Vít Bláha: „…Jsou to obavy, které je samozřejmě Vašek Havel ochoten vyvrátit…“Včera zmiňovaný speciál ECHO24 mne naladil lehce nostalgicky, takže jsem si jako čtení před spaním vytáhl z knihovny asi nejlepší knihu o těch několika málo měsících na přelomu roku 1989 a 1990 – Labyrintem revoluce od Jiřího Suka. A znovu si četl nejoblíbenější pasáž na straně 382 a 383 o tom, jak byl Václav Havel připraven (a nakonec asi i nejen připraven) písemně potvrdit komunistům beztrestnost: „…Koncem prosince 1989 byla pravděpodobné uzavřena dohoda mezi Občanským fórem a Komunistickou stranou Československa, jež dovršila historicky kompromis, k němuž obě strany po 27. listopadu komplikovaným způsobem směřovaly. 22. prosince informoval Pithart o této možnosti zástupce Občanského fóra a Veřejností proti násiliu, kteří se ve Špalíčku připravovali na jednání u „kulatého stolu“. Upozornil, že souvislosti s předpokládanou dohodou o Václavu Havlovi jako jediném prezidentském kandidátovi „možná vyvstane otázka něčeho, pro co není zatím přesný termín. Mohorita to při posledním jednání ve Valdštejnském paláci (13. prosince) charakterizoval jako mandát. Asi tak, že máme-li se dohodnout na společném kandidátovi, chceme od něj jisté záruky, které nebudou nikde zveřejněny, ale které se sepíší, zformulují a jaksi vzájemným podáním ruky nebo čím si stvrdíme, že tomu tak vskutku bude. Je možné, že od té myšlenky upustí, neupustí-li od ní, Jaroslav Šabata, člen naší delegace, je připraven na místě to zformulovat, protože mluvil o tom s Urbánkem (…) Urbánek vyslovil určité obavy, které komunistická strana má o sebe a o své členy. A jsou to obavy, které samozřejmě Vašek (Havel) je ochoten vyvrátit. Několika větami garantovat, že jim nic nehrozí. Pochybuji, že by něco takového chtěli socialisté či lidovci. Rozhodli jsme se ale, že ten text si nepřipravíme předem. Budou-li ho chtít, zformulujeme ho na místě. „Z pozdějšího vystupování a obklopování se komunisty ať už těmi reformními, nebo normalizačními, je jasné, že Václav Havel tuto, ať už psanou, nebo nepsanou dohodu vždy velmi pečlivě dodržoval…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *