Konzervativní noviny

Další z počinů na poli konzervativně orientovaných elektronických médií jsou Konzervativní noviny. O nás – Konzervativní noviny (konzervativninoviny.cz)

Konzervativní nejen obsahem, ale i rétorikou a prací s daty. Nenajdete zde dryáčnické titulky, ani neověřené zprávy. Přívlastek „elektronický“ není přesný, protože po fúzi s Konzervativními Listy disponují i tištěným čtvrtletníkem. -TB-

Více v rozhovoru s šéfredaktorem KN Matyášem Zrnem zde – Matyáš Zrno: konzervativní spojování – Konzervativní noviny (konzervativninoviny.cz)

Na konzervativním mediálním břehu došlo k prvnímu lednu k zajímavé fúzi. Konzervativní noviny se spojují s KONZERVATIVNÍMI LISTY, které dlouho vycházely v internetové i tištěné podobě. Jejich původní název tímto spojením zaniká a nově budou obě média vycházet pod jednotným názvem „KONZERVATIVNÍ NOVINY“. O důvodech tohoto spojení a o situaci současných českých médiích hovoří šéfredaktor KN Matyáš Zrno.

Proč jste se rozhodli založit KONZERVATIVNÍ NOVINY?

Netvrdím, že takzvaný mediální mainstream tvoří nějaké kompaktní levicové spiknutí, ale přiznejme si, že mezi jeho autory převažují lidé spíš liberálního smýšlení. Není to tak hrozné jako na Západě, asi tu hraje roli totalitní minulost. Takže i liberální autor, který zuří při popisu církevního postoje k manželství homosexuálů či potratům, obvykle podporuje třeba církevní restituce. Takový ten krajní levičácký postoj je pořád vyhrazen titulům, jako jsou Deník Referendum nebo A2 Alarm. Ale v hodnotových otázkách či v otázkách migrace se už míjíme. A my se domníváme, že to jsou klíčové otázky dneška. Že tady jde opravdu o fundamenty naší společnosti. O to, co je vlastně člověk, rodina, národ… Že pohlaví není fluidní kategorie, kterou si vybírám každý den. Že vztahy mezi muži a ženami jsou citlivé a složité a nelze je nadekretovat a zařadit do nějakých úzkostlivě dodržovaných politicky korektních škatulek. Že společnost se po staletí nějak vyvíjela, aby se v ní složitě vytvořil nějaký hodnotový konsenzus, který není vhodné bortit. Že národ je veličina, která k tomuto vývoji patří, a proto cítíme v rámci národního státu jistou, jak by řekl nebožtík Roger Scruton, sousedskou vzájemnost, jež nám umožňuje v klidu a bez násilí řešit své záležitosti. A že ne každý nově příchozí automaticky do této vzájemnosti zapadá.

Média, která by toto vnímala, u nás podle vás nejsou?

Jsou, ale jde často o média, která pojmu konzervatismus spíše škodí. Tuhle jsem narazil na jakési Vlastenecké noviny či co a mělo to podtitulek „Konzervativní tradiční deník“. Otřásl jsem se hrůzou, kdo všechno si slovo „konzervativní“ a „tradiční“ bere do úst. Protože to byl samozřejmě nějaký polofašistický konspirační hnůj. Pro konzervatismus je typická uměřenost, ne dryáčnická hesla, hysterie a konspirace. A taky je evropský konzervatismus západní, především britský výtvor. Konzervatismus opravdu neznamená obdiv k východní despocii, kde práva a svobody jednotlivce vždy byly, jsou – a obávám se, že i budou – věcí neznámou. To si někteří konzervativci při (oprávněném) roztrpčení nad progresivistickými výstřelky na Západě někdy zapomenou uvědomit.

Ale jsou tu i seriózní konzervativci, konzervativní média…

Ano, samozřejmě! Ať už jde o konzervativní média či instituce – právě třeba KONZERVATIVNÍ LISTY, Občanský institut, Pravý břeh… My jsme ale chtěli vytvořit médium, které bude přinášet informace každý den, což je novinka. A nejen texty, ale i video-komentáře a rozhovory. To chce už jisté zázemí, které každý nemá. A nám se to (s obtížemi) zatím daří, i když máme ještě hodně co dělat. Bez zázemí mocných sponzorů (jak je dnes v médiích zvykem) se těžko něco rozjíždí. Takže jsme závislí na drobných dárcích a je to každodenní boj a taky spousta neplacené práce. Ale to jistě znáte taky…

To přirozeně nabádá ke spolupráci…

Ano a jsem moc rád, že se nám podařila fúze s Konzervativními listy, které dobře znám a čtu je již léta. Tímhle směrem chceme a musíme jít, protože to je – jak by řekli ekonomové – „win-win situation.“ Získávají obě strany. My do vzájemné spolupráce přidáváme web s každodenním zpravodajstvím i komentáři a Konzervativní listy své autory a především svůj tištěný časopis. Protože bychom neměli podlehnout fetiši internetu. Papír je pořád ještě papír! Půjde nadále o čtvrtletník, objednat si ročník 2020 je již nyní možné cestou, která byla běžná pro KONZERVATIVNÍ LISTY (brzy přibude i cesta prostřednictvím webu KONZERVATIVNÍCH NOVIN) a první číslo zmíněného ročníku mohou předplatitelé očekávat přibližně v květnu či červnu příštího roku (neboť přibližně v únoru vyjde ještě závěrečné číslo ročníku 2019 – ještě plně v režii redakce KONZERVATIVNÍCH LISTŮ, v dosavadní podobě…). O dalších podrobnostech budeme brzy informovat.

Kromě toho pokračujeme ve spolupráci s info.cz, se kterým máme dohodu o přebírání textů. Nově jsme se také na podobném modelu spolupráce domluvili s EpochTimes. Občas nějaké texty můžeme převzít i z výborného slovenského konzervativního deníku postoj.sk, jehož redaktor a můj starý kamarád Jaro Daniška nám píše i seriál o slovenské politické scéně. Texty přebíráme i od výborného Mariána Kechlibara a také z dalších blogů. Kvalitní autoři nerostou na stromě, a proto považuju spolupráci a přebírání textů za zcela přirozené a správné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *