Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora: S androidkou v posteli

17.11.2019

Zbyněk Passer: Dostala se mi do rukou kniha S androidkou v posteli. Byť má vtipnou formu (poznávám v něm řadu známých lidí), je to jeden z těch textů, nad kterými musíte přemýšlet ještě dlouho poté, co jste k knihu už odložili. Text knihy prý vznikal na začátku tohoto roku, a přitom už dneska je vidět, že mnoho z toho, co Vláďa s Markétou předpovídali, se začíná naplňovat. V popisu dalšího postupu cenzury v médiích a na sociálních sítích, je kniha vizionářská, byť to příjemné vize často nejsou. Přitom však v konečném důsledku vyznívá optimisticky, člověk po přečtení nemá pocit, že vše nutně směřuje do háje zelenýho. Skvělý vánoční dárek, doporučuju!

30.11.2019 Hana Lipovská: Kupovala jsem dnes, v čase předadventním, pár knížek v jednom malém brněnském knihkupectví, které ještě nestačilo spadnout do žádné z knižních sítí. Už jsem skoro platila, když se tam začal z ulice dobývat malý klučík. Jeho táta suše konstatoval: „Tam nelez, tam nic nemaj´, tam jsou jenom knížky.“ Vůbec, letos mají všude „jenom knížek“ docela dost, v posledních dvou měsících vyšly čtyři nové knihy pěti českých ekonomů. Spojuje je, že se mnohem více než HDP, inflace, platební bilance a nezaměstnanosti týkají české a evropské společnosti v časech liberální demokracie. Všichni autoři patří mezi ekonomy, kterých si tak či onak vážím, takže v předvečer první neděle adventní „zapaluji“ pro inspiraci první knižní svíčku. Kniha „S androidkou v posteli“ je sedmé společné dílo Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová. Zabíhá od kritiky médií, přes úvahy o liberální demokracii a otázku robotizace až po „globální technokratickou krizi“, což jej jejich terminologický novotvar popisující ekonomickou situaci, ve které žijeme. Pro ty, kdo od ekonomů chtějí toliko křivky, grafy, čísla a analýzy mají jednoduchou odpověď: „ekonomie je mezioborová disciplína; stojí na pomezí práva, matematiky, toho, čemu se ve dvacátých letech minulého století ještě ve školách oficiálně říkalo „kupecké počty“, účetnictví, filozofie…a právě také politologie….. Pointa je v tom, že když nepochopíme velmocenské pohnutky jednotlivých hráčů, těžko můžeme pochopit jejich ekonomické jednání. “Jedním z kořenů problémů dnešní doby je podle „Androidky“ socialistická mentalita, tedy mentalita člověka, který „nezná nepohodlí, narodil se v blahobytu a nikdy se o sebe nemusel starat, protože veškerou péči mu zajišťoval stát se svým sociálním systémem“. A právě lidé s takovou socialistickou mentalitou „přestávají být schopni rozlišovat podstatné od nepodstatného, věří, že rovnost je víc než rozdílnost. Že kolektiv je víc než individualita. “Své krédo pak autoři vtěsnávají do jednoduchého patera: „Jsme pro svobodu slova. Jsme pro důsledná vymáhání vlastnických práv. Jsme pro uznání několika málo nepřekročitelných, takzvaných přirozených práv: život, integrita těla, nedotknutelnost majetku – z nich se da logickou dedukci odvodit komplexní právní systém. Jsme pro uznání faktu, že lidé nejsou stejní. Jsme pro to, že blaho budoucí generace je důležitější než blaho současné. „Androidka je založena na faktech, o kterých jsme během posledních dvou let všichni četli a diskutovali, ale díky ekonomickému řemeslu je skládá do mozaiky daleko přehlednější, logičtější a hlavně čtivé. Po Lumpech a beráncích je podle mě nejlepší dosavadní knihou VP+MŠ. Ale to říkám takřka každý rok. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *